Wijzigingen KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft weer een aantal wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, vastgesteld. Het gaat dan om per 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen in deel I (Algemene Bepalingen), deel III (KKG), deel VII (Historische Wapens). Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in het SWR zoals dat tevens op de KNSA-website is gepubliceerd, en behelzen de volgende artikelen:
Deel I (Algemene Bepalingen)

  • Artikel 1.9
    Deze bepaling houdt verband met de erkenning door de KNSA per 1 januari 2017 van de discipline Lange afstand-schieten met luchtdrukgeweren, zoals gereglementeerd door de SV De 100 Meter Crew.
  • Artikel 1.10
    De wijzigingen die per 1 januari 2017 in de ISSF-reglementen in werking treden, treden bij de KNSA pas per 1 oktober 2017 in werking; vandaar een nieuw (tijdelijk) artikel. Dit artikel vervalt vervolgens ook weer op 1 oktober 2017.

Deel III ( KKG)

  • Artikel 19.1.1.2
    Uit dit artikel is een bepaling verwijderd die misverstanden veroorzaakte inzake bepaalde typen wapens die van oorsprong gebruik maken van pistoolmunitie en afgeleiden zijn machinepistolen, en bepaalde typen wapens die afgeleiden zijn van automatische geweren. Er is optisch geen verschil is tussen beide typen en derhalve kon deze bepaling uit dit artikel worden verwijderd.

Deel VII (Historische wapens)

  • Een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de artikelen 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 en 7.2.2.

Zie de KNSA-website voor meer informatie.
Bron:www.knsa.nl