Wedstrijden, verplicht met ingang van 2015

Elke verlofhouder is met ingang van 2015 verplicht om, per verlofjaar, minimaal aan 5 wedstrijden deel te nemen (voor leden die zijn opgenomen in 1 of meerdere ranking-overzicht(en) van de KNSA en aan de ranking-eis van minimaal 3 scores voor 1 discipline voldoen, geldt deze verplichting niet).

Het Ministerie vond dat er toch een minimale eis voor die competitie moest worden gedefinieerd. Uiteindelijk is daarin overeenstemming bereikt, inhoudende dat verenigingen aan hun leden, zijnde verlofhouders, een interne competitie in één of meerdere door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines moeten aanbieden die moet bestaan uit minimaal vijf (5) wedstrijden per kalenderjaar waaraan ook minimaal vijf (5) keer wordt deelgenomen. De verplichte deelname aan de interne competitie van vijf keer per kalender jaar is ongeacht het aantal, het type en het soort vuurwapen waarover het lid van de vereniging beschikt. Het is dus voldoende om aan één (1) verenigingscompetitie deel te nemen; of de verlofhouder nu 1 of 5 vuurwapens op verlof heeft staan.

lees meer op de KNSA