Trainingen

De verenging hecht er aan dat schutters die bij ons zijn aangesloten, op een goede en verantwoorde wijze hun sport kunnen beoefenen.
Daarom heeft de vereniging een aantal trainers die zich bezighouden met het trainen van beginnende sportschutters, gevorderde sportschutters, beginnende wedstrijdschutters en gevorderde wedstrijdschutters. Een belangrijke taak van de trainer is het overdragen van kennis, kunde en ervaring.
De trainingen voor nieuwe leden en beginnende schutters is er op gericht om de nieuwe schutter veilig en met de juiste basistechnieken om te laten gaan met een wapen. De training wordt afgesloten met een vaardigheidstest, de zogenaamde “Proeve van schietveiligheid”, waarbij het geleerde getoetst wordt. Wordt deze test goed afgelegd, dan wordt de schutter wapen veilig verklaart en mag deze zelfstandig schieten.