Berichten

Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg (SBSVDR)

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft een eigen domeinnaam laten registreren en een algemeen e-mailadres in het leven geroepen.

Mocht je vragen hebben of informatie die nuttig is voor de Stichting, dan kun je hen bereiken middels het volgende e-mailadres:  info@sbsvdr.nl

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft ook een eigen website: http://www.sbsvdr.nl/

Finale SKGV kampioenschappen KKG 2017

Finale SKGV Kampioenschap KKG 2017
Hoevelaken: Op woensdag 8 februari trok een zevental sportschutters van de SKGV naar de Schietbaan van SV Frans Tromp om daar onderling te gaan uitmaken wie met de titel naar huis zou gaan. De finale werd geschoten als ware het een Olympische Finale. Na drie inleidende series waar in totaal 8 schoten werden gedaan, werd het een ware afval race,waaruit Jaap Hardeman van de SV Driebergen-Rijssenburg als kampioen te voorschijn kwam.
Zo rond half acht kwamen ze binnen: Jaap Hardeman, Yvo Steeneken, Rian Toonen, Jaap Sauer, Reindert Westeneng, Henk Groenendijk en Koos van Kesteren. In de voorronde, de Winterwedstrijd van de SKGv waren zij te voorschijn gekomen als de besten. De achtste schutter die zich had gekwalificeerd, Giel van de Burgt, moest –geveld door de griep- verstek laten gaan.
De eerste 8 schoten boorden zich door de schijven. Wedstrijdleider Hans Zwakman beoordeelde de schoten. Het beeld van de strijd begon zich al af te tekenen. Hardeman aan kop met 76 punten, gevolgd door Steeneken en Toonen elk met 75 punten. Sauer had nog aansluiting met 74. Maar het gat met Westeneng, Groenendijk en van Kesteren was geslagen. Na 10 schoten kwam de eerste eliminatie: Koos van Kesteren werd vriendelijk verzocht de baan te verlaten. In de volgende twee schoten werd de spanning bij de schutters zichtbaar. Jaap Hardeman produceerde een misser van jewelste. Een magere 7 is voor hem zwaar onder de maat. Ook Jaap Sauer had er last van, en povere 7 en een 8 waren zijn deel. En weer volgende er een eliminatie: Henk Groenendijk moest gaan om van sporter te veranderen in publiek. Nadat ook Jaap Sauer bij het publiek mocht gaan plaatsnemen waren er nog drie schutters over. Zij gingen voor de medailles. Rian Toonen was de laatste ge-elimineerde, maar dan wel met het brons om de hals. Jaap Hardeman en Yvo Steeneken gingen de strijd aan voor het goud. Het verschil was klein, slechts 1 schamel puntje. Het kleinste foutje kon n een groot verschil betekenen. Het eerste schot van beiden was een volle tien. Maar in het tweede schot maakte Yvo een minimaal foutje dat resulteerde in een negen. En daarmee werd Jaap Hardeman SKGV Kampioen Klein Kaliber Geweer.

Uitslag:
1. en dus Kampioen Jaap Hardeman SV Driebergen-Rijssenburg Driebergen 184 pnt
2. Yvo Steeneken SV Frans Tromp Hoevelaken 182 pnt
3. Rian Toonen SV Neerlandia Ede 160 pnt
4. Jaap Sauer SV Frans Tromp Hoevelaken 139 pnt
5. Reindert Westeneng SV Wilhelm Tell Bennekom 119 pnt
6. Henk Groenendijk SV Wilhelm Tell Bennekom 103 pnt
7. Koos van Kesteren SV Neerlandia Ede 86 pnt

Wijzigingen KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft weer een aantal wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, vastgesteld. Het gaat dan om per 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen in deel I (Algemene Bepalingen), deel III (KKG), deel VII (Historische Wapens). Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in het SWR zoals dat tevens op de KNSA-website is gepubliceerd, en behelzen de volgende artikelen:
Deel I (Algemene Bepalingen)

 • Artikel 1.9
  Deze bepaling houdt verband met de erkenning door de KNSA per 1 januari 2017 van de discipline Lange afstand-schieten met luchtdrukgeweren, zoals gereglementeerd door de SV De 100 Meter Crew.
 • Artikel 1.10
  De wijzigingen die per 1 januari 2017 in de ISSF-reglementen in werking treden, treden bij de KNSA pas per 1 oktober 2017 in werking; vandaar een nieuw (tijdelijk) artikel. Dit artikel vervalt vervolgens ook weer op 1 oktober 2017.

Deel III ( KKG)

 • Artikel 19.1.1.2
  Uit dit artikel is een bepaling verwijderd die misverstanden veroorzaakte inzake bepaalde typen wapens die van oorsprong gebruik maken van pistoolmunitie en afgeleiden zijn machinepistolen, en bepaalde typen wapens die afgeleiden zijn van automatische geweren. Er is optisch geen verschil is tussen beide typen en derhalve kon deze bepaling uit dit artikel worden verwijderd.

Deel VII (Historische wapens)

 • Een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de artikelen 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 en 7.2.2.

Zie de KNSA-website voor meer informatie.
Bron:www.knsa.nl

Kerstwedstrijd bij SV de Eendracht

De jaarlijkse kerstwedstrijd bij SV de Eendracht te Barneveld wordt gedurende de maand december geschoten in de discipline  KKG en KKK 12 meter. Dat deze wedstrijd altijd goed wordt bezocht blijkt wel uit het aantal inschrijvingen, namelijk 300. Ook de schutters van de SV Driebergen waren goed vertegenwoordigd met 15 schutters.
Naar gelang je resultaten in ranking wedstrijden wordt je ingedeeld in een klasse, welke wordt bepaald door de KNSA. Onze schutters deden mee in de discipline KKG knielend, KKG liggend en KKK liggend.

Dit zijn de resultaten van onze schutters:
KKG knielend
Hoofdklasse Giel van de Burgt 564   6e
A klasse Jaap Hardeman 550 14e
Piet Verrips 527 26e
B klasse Wim Jongerius 525 13e
KKG liggend
Hoofdklasse Esther Jacobs 588   7e
Fred Stockschen 584   9e
Bianca Kisjes-Verrips 583 10e
A klasse Jonathan Damen 586   2e
Frans Nieuwenhuijsen 585   3e
Math Smith 573 15e
Ronald Kisjes 552 26e
Ton Vlaanderen 545 29e
B klasse Evert jacobs 483 16e
C klasse Gijs van der Woerd 525   2e
Willem Knoop 494   5e
KKK liggend
Hoofdklasse Frans Nieuwenhuijsen 593   9e

Als laatste nog een bedankje voor de organisatie, het was weer prima verzorgt, gezellig open haardje in de kantine en niet te vergeten na het schieten de kipkluifjes.Helaas hebben we er niet aan gedacht om ook in te schrijven als korps, wellicht iets voor de komende wedstrijden ??  Hopelijk volgend jaar nog meer deelnemers want er zijn genoeg KKG schutters binnen onze vereniging.
Groetjes en tot ziens op de volgende wedstrijd.
Frans Nieuwenhuijsen

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing
Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de Commissie, verband met de toenemende criminaliteit en terroristische acties. Een voor de KNSA onbegrijpelijk argument. Terrorisme en criminaliteit hebben niets van doen met schietsportbeoefening in Europa, en bovendien wordt met dat voorstel de schietsport gestigmatiseerd en een schijnveiligheid gecreëerd.
Het aanvankelijke voorstel behelsde een verbod op vrijwel alle semi-automatische wapens binnen de schietsport. Dat voorstel is gelukkig nu van tafel en er ligt inmiddels een door de Europese instellingen bereikt compromis. Dat compromis houdt in grote lijnen in een magazijnbeperking voor semi-automatische geweren en pistolen. Het voorstel is nu om semi-automatische geweren in combinatie met een magazijn met een capaciteit van meer dan tien patronen, te verbieden en datzelfde geldt voor semi-automatische pistolen met een magazijncapaciteit van meer dan twintig.
Deze wapens zouden dan volgens de Europese richtlijn verboden moeten worden zodra het magazijn in het wapen is ingebracht. Dat betekent dus dat de magazijnen niet verboden worden maar het wapen, zodra de begrensde magazijncapaciteit overschreden wordt. Vervolgens wordt aan de verschillende lidstaten de mogelijkheid geboden om op dit verbod een uitzondering te maken voor onder andere de schietsport.
Zoals gezegd, betreft het hier een bereikt compromis dat nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Het is nog onzeker of het Parlement die goedkeuring zal geven; de afgelopen maanden is met enige regelmaat gebleken dat de meningen in de verschillende Europese lidstaten hierover zeer verdeeld zijn. Indien het Europees Parlement het compromis accordeert (en zoals vermeld, dat is nog niet zeker) moet binnen 15 maanden implementatie in de nationale wetgevingen van lidstaten volgen. Op dat moment zal de KNSA, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, pleiten voor een implementatie zodanig dat de consequenties voor de schietsport zo klein mogelijk zijn.
Die consequenties zijn er dan vooral voor degenen die dynamische schietsportdisciplines beoefenen en daarvoor een grote magazijncapaciteit gebruiken. Er is door de KNSA met onder andere de NPSA, goed overleg om als het zo ver komt, de belangen van deze groep sportschutters maximaal te behartigen.
 
Bron: www.knsa.nl

Interne laddercompetitie KKP/KKR 2017

Beste collega schutters,
Hoewel de interne “laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR 2016 nog in volle gang is, met maar liefst 21 deelnemers, wil ik ook graag voor 2017 deze competitie opzetten.
Voor verlofhouders geldt namelijk dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen; binnen of buiten de vereniging. Gecertificeerde verenigingen moeten in dit stelsel erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, jaarlijks deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetities, individuele “laddercompetities” of buiten de vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden.
De interne clubcompetities of individuele “laddercompetities” betreffen door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer deelnemen.
Sommige leden hebben bijvoorbeeld onregelmatige diensten of willen geen officiële wedstrijden schieten. Deze “laddercompetitie” biedt dan de mogelijkheid om toch aan de wettelijke eisen als verlofhouder te voldoen. Je kunt aan deze “laddercompetitie” in 2017 meedoen wanneer het jou uitkomt. De laddercompetitie bestaat uit 10 wedstrijden. Schiet je minder dan 10 wedstijden dan wordt je niet meegenomen in de eindranking.
De opzet van de “laddercompetitie” is grofweg als volgt:

 • deelname mogelijk voor 10 meter KKP/KKR;
 • 30 schoten per wedstrijd;
 • kaarten dien je zelf te tellen (of een Meyton uitdraai) en te voorzien van je naam en datum;
 • kaarten moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde blauwe Leitz ordner achter de balie (op de rug staat “Laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR);
 • in de ordner zit tevens een voorblad met alle deelnemers, ook hier graag datum en score per wedstrijd invullen;
 • na het verschieten van de 10 wedstrijden graag alle scores optellen en de totaalscore op het voorblad in de ordner vermelden;
 • er mag één wedstrijd per dag worden verschoten;
 • het bestuur zal aan het eind van het jaar controleren of je de benodigde aantal wedstrijden hebt geschoten.

Als je aan deze “laddercompetitie” mee wilt doen, dan ontvang ik graag uiterlijk 15 januari 2017 per mail je naam. Ik zorg er dan voor dat de ordner en het voorblad z.s.m. in orde wordt gemaakt en gebruikt kan gaan worden in januari 2017.
Ik hoop dat ik wederom met deze “laddercompetitie” tegemoet kan komen aan de wens om als schutter deel te kunnen nemen aan een interne clubcompetitie voor KKP/KKR schutters. Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust.
Veel schietplezier en met vriendelijke groet,
Henry van den Hul
h.vandenhul@online.nl
Tel. 06-18600101

Wie wil helpen met het maken van de inslag?

Beste allemaal,
Alleen ga ik deze taak niet op mij nemen, maar samen met iemand van onze vereniging wil ik het wel doen!
Ik ben daarom op zoek naar iemand, die samen met mij,  het redacteurschap van ons verenigingsblad  “De Inslag” op zich wil nemen.
Heb jij interesse?  Mail mij!   Dan overleggen we hoe we de taken kunnen verdelen en we binnenkort een nieuwe uitgave van de Inslag kunnen produceren.
Hartelijk groet,
Laura Vonk-ten Haaft
E-mail:   lauratenhaaft@ziggo.nl

Video-impressie kleiduiven schieten 20 augustus

 

Video-impressie NK 50 meter liggend

Nederlandse kampioenschappen kkg 12 en 50 meter

Eerst maar even wat info vooraf want hoe kan je deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Klein kaliber Geweer. De KNSA heeft bepaalt dat je in ieder geval minimaal drie wedstrijden voor de ranking moet hebben geschoten of je moet meedoen aan de LKK wedstrijd, een soort van kwalificatie wedstrijd. Dan moet je bij de eerste 5 van de ranking staan of bij de 20 beste schutters van de LKK wedstrijd om te worden uitgenodigd om mee te schieten tijdens het Nederlands Kampioenschap. Deze regel geldt voor zowel de 12 als de 50 meter wedstrijd. Er zijn bij de SV Driebergen een aantal schutters die de nodige ranking wedstrijden schieten en de LKK wedstrijden bezoeken in de hoop een uitnodiging te ontvangen voor het Nederlands Kampioenschap.
LKK 12 meter
De LKK wedstrijd 12 meter was dit jaar in Haarlem. 8 schutters van de SV Driebergen deden hier aan mee. Je schiet wel in je eigen klasse maar uiteindelijk gaan alle resultaten op de grote hoop en worden de beste 20 geklasseerd voor het NK. De uitslagen van onze schutters:

knielend veteranen 1 Giel van de Burgt 561
Jaap Hardeman 537
knielend veteranen 2 Piet Verrips 559
Willem Jongerius 518
liggend hoofdklasse Fred Stockschen 576
liggend A Ronald Kisjes 582
liggend veteranen Frans Nieuwenhuijsen 566
SH1 Ton Vlaanderen 560

En dan begint het wachten en hopen op de uitnodiging van de KNSA. Uiteindelijk ontvangen 4 van onze schutters de uitnodiging. Het NK wordt ook in Haarlem geschoten. Van alle deelnemers gaan uiteindelijk de beste 8 schutters van de liggende en knielende series naar de finales en daar wordt bepaald wie er Nederlands Kampioen wordt. In de finale beginnen alle schutters met 8 schoten welke op commando/tijd moeten worden geschoten. Degene met de minste punten valt als eerste af.
Daarna steeds 2 schoten net zolang tot de kampioen bekend is. De resultaten van onze schutters in de series waren:

Giel van de Burgt 95 97 89 96 93 91 561
Piet Verrips 88 90 91 94 91 93 547
Jaap Hardeman 90 90 93 86 91 94 544
Bianca Kisjes-Verrips 95 97 97 98 98 96 581

Helaas was de mooie score van Bianca niet voldoende voor een finaleplaats maar Giel mocht wel aantreden voor de finale bij de knielende schutters. Na 10 schoten moest Giel helaas de finale verlaten maar toch een verdienstelijke 7e plaats.
 
LKK 50 meter
De LKK 50 meter werd georganiseerd door onze eigen vereniging en dat was goed verzorgt. Dank daarvoor aan alle vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt. Voor deze wedstrijd hadden we zelfs 15 deelnemers van de SV Driebergen. Ook hier schiet je in je eigen klasse en gaan aan het eind alle resultaten op de grote hoop en worden de 20 beste uitgenodigd voor het NK. De resultaten van onze schutters:

knielend veteranen 1 Giel van de Burgt 552
Jaap Hardeman 532
knielend veteranen 2 Piet Verrips 544
Willem Jongerius 532
liggend hoofdklasse Maikel Storm 582
Fred Stockschen 578
Jonathan Damen 573
liggend A Ronald Kisjes 569
liggend B Math Smith 576
liggend dames Bianca Kisjes-Verrips 562
liggend veteranen 1 Frans Nieuwenhuijsen 560
liggend veteranen 2 Ron Hennevelt 553
Evert Jacobs 534
Gijs van de Woerd 515
SH1 Ton Vlaanderen 539

De organisatie van het NK is ook in handen van de SV Driebergen. En dan net zoals bij de 12 meter  is het ook nu wachten of je een uitnodiging krijgt voor het NK. En jawel, 5 schutters van de SV Driebergen zitten bij de beste van Nederland. Bij de knielende schutters Giel en Piet en bij de liggende schutters Maikel, Esther en Bianca. De resultaten van de series:

Giel van de Burgt 92 90 91 88 97 94 552
Piet Verrips 92 86 86 91 92 81 528
Maikel Storm 96 96 99 97 96 94 578
Esther Jacobs 100 98 96 98 98 99 589
Bianca Kisjes-Verrips 95 95 97 95 98 96 576

Bij de knielende schutters had Giel zich geplaatst voor de finale maar viel na de eerste serie schoten meteen af, jammer maar wel weer een finaleplaats gehaald!
Bij de liggende schutters kwam Maikel slechts één punt te kort om de finale te halen, zo jammer.
Esther had zich wel geplaatst en hield heel lang stand maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats. Gefeliciteerd, geweldig gedaan. Dan blijkt ook maar weer dat je tot het laatste schot je zenuwen in bedwang moet houden. W. van Vliet schoot in de serie 595 punten en plaatste zich als eerste voor de finale maar ging er daar als eerste af.
We hebben vier mooie wedstrijden gehad en ik hoop dat er nog meer schutters mee gaan doen aan ranking en andere wedstrijden zodat we volgend jaar een nog grote delegatie van de SV Driebergen in de uitslagenlijsten tegenkomen.
Frans
 
In ons foto-album staan foto-impressies van de NK 50 meter liggend en de NK 50 meter knielend. Neem gerust een kijkje: Foto-album