Jubileumboek

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan op 27 april 2000 van de schietvereniging jubileumboek
Driebergen-Rijsenburg is een historisch boek uitgegeven onder de naam,
“Van Volksweerbaarheid tot Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg”.

De in onze omgeving bekende auteur Arie van de Gaag uit Bunnik heeft op verzoek van het bestuur van de schietvereniging, uit stapels door de leden aangedragen en uit het gemeente archief Driebergen verzamelde authentieke stukken, een prachtig boek geschreven.
Het boek bevat veel foto’s uit het verleden, maar ook over de laatste jaren van de vorige eeuw. Het is een fraai gebonden boek met de afmeting van 21 x 30 cm en voorzien van Balacron omslag.

Het jubileumboek telt ruim 200 bladzijden en meer dan 120 foto’s. Een boekwerk dat niet alleen voor schutters maar ook bijzonder aantrekkelijk is voor historici.

Diverse prominente personen uit de gemeente Driebergen – Rijsenburg komen in dit boek voor, zo ook de vroegere burgemeester van Driebergen Jonkheer H. W. L. de Beaufort.
het jubileumboek kunt u bestellen door EUR 20,50 (ecl. verzendkosten) over te maken op postgiro 29 10 321 t.n.v. penningmeester SV Driebergen-Rijsenburg te Driebergen onder vermelding “jubileumboek”.

Voor eventuele vragen kunt ons via e-mail bereiken.
Enkele impressies van het jubileumboek