Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Actuele onderwerpen
de top 3

Waar zijn we als schietvereniging op dit moment druk om alles ingericht of geregeld te krijgen. Hierbij is hulp en inzet van al onze leden natuurlijk onmisbaar! Samen bouwen we aan de vereniging.

Missie & Visie

Binnen het bestuur werkt men hard aan een duidelijke visie en missie voor de vereniging voor nu en de toekomst.

Vrijwilligers

Organiseren van diverse vrijwilligers voor: VVF, VVH, Balie, Bardienst, Wedstrijdorganisatie, Tuinonderhoud etc.

Wedstrijden

Bij een sportvereniging horen ook wedstrijden, dus organiseren we interne competities en wedstrijden voor externen.