Lid worden

Hoe kan men lid worden?
Tijdens het volgen van de verplichte basiscursus kunt u kenbaar maken lid te willen worden. Indien u daartoe besluit wordt u verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen. Het ingevulde formulier geeft u aan uw trainer af.

In de basiscursus worden u de principes van de schietsport aangeleerd. Tevens kunt u in overleg met de trainer een keuze maken voor pistool of geweer.

Het ingevulde aanmeldingsformulier dient u tezamen met een recente pasfoto en een verklaring omtrent het gedrag, aan te vragen via de gemeente waarin u woont. Het aanmeldingsformulier kan bij de secretaris worden ingeleverd. Tevens dient u hierbij het verschuldigde entreegeld te voldoen.

Nieuwe leden die reeds lid zijn van de KNSA moeten een kopie van hun verlof indienen indien zij hierover beschikken. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt een beoordeling door het bestuur, in overleg met de trainer, plaats.

De aanvraag zal gedurende 4 weken op het publicatiebord in het verenigingsgebouw gepubliceerd worden. Gedurende deze periode besluit het bestuur over uw lidmaatschap.

Na positief besluit gaat gedurende een jaar het aspirant lidmaatschap in en volgt u de resterende lessen van de basiscursus. Deze leiden u op tot zelfstandig sportschutter. Dit deel van de cursus is gesplitst in geweer en pistool. Beide disciplines is natuurlijk ook mogelijk.
Eenmalige kosten bij nieuw lidmaatschap:

  • Junioren (tot 18 jaar) €50,-
  • Senioren €100,-