Roosters

Een vereniging maak je met elkaar. Om onze vereniging draaiende te houden, heeft iedereen een vrijwilligerstaak, zoals bardiensten vervullen, baliewerkzaamheden, optreden als verenigingsveiligheidsfunctionaris, de tuin onderhouden enz.

Per kwartaal wordt er een rooster gemaakt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met dagen waarop je verhinderd ben. Dit wordt per kwartaal uitgevraagd bij de leden.

De roosters worden nar de leden gemaild en er hangt een kwartaalrooster met namen in de vitrine in de hal van het clubgebouw.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het ruilen van diensten!