Contributie

LIDMAATSCHAP
Om lid te kunnen worden betaalt u eenmalig entreegeld. De entreegelden zijn:

juniorleden € 50,00
volwassenen € 100,00
KNSA afdracht jeugdleden € 22,00
KNSA afdracht volwassenen € 42,50

Het verenigingsjaar begint op 1 november. Voor het lidmaatschap gelden de volgende jaarcontributies:

senior lidmaatschap € 207,50
senior lidmaatschap (contribuerend lid elders) € 165,00
junior lidmaatschap jeugd t/m 17 jaar € 70,00

In de contributie is de afdracht voor het KNSA lidmaatschap en het abonnement op het maandelijkse tijdschrift van de KNSA,”Schietsport” , inbegrepen.
Bent u reeds elders hoofdlid van de KNSA dan wordt de KNSA-bijdrage op de contributie in mindering gebracht.