Kamervlag verplicht

Sinds vorig jaar is het gebruik van een veiligheidsvlag (kamervlag) of veiligheidsslint- of snoer voor zowel vuurwapens als luchtwapens verplicht. Hierbij de lezing van de KNSA omtrent het gebruik van de zogenaamde kamervlag.
Met het plaatsen van een veiligheidsvlag in de kogelkamer vergewist de eigenaar/houder zich ervan dat er geen patroonin de kogelkamer aanwezig is en maakt dit voor een ieder zichtbaar. De veiligheidsvlag moet geplaatst zijn zolang het wapen niet gebruikt wordt tijdens de schietoefening op het schietpunt (dus ook op het moment dat de schutter pauzeert en het wapen neerlegt op de tafel). Het heeft de voorkeur het wapen ook in de koffer met een geplaatste veiligheidsvlag te vervoeren. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de afsluiter c.q. grendel dan open moet staan en daardoor te groot wordt of de veren aangespannen blijven, kan men ook direct bij het openen van de koffer de vlag plaatsen en bij het sluiten ervan verwijderen. Ook in dat geval wordt voldaan aan het belangrijkste doel; in één opslag aantonen dat er geen patroon in de kamer zit. Het enige verschil tussen een kamervlag en een loopkoord is dat laatstgenoemde gebruikt wordt bij luchtdrukwapens aangezien daarbij de mogelijkheid bestaat dat er geen diabolo in de kogelkamer zit maar bijvoorbeeld halverwege de loop. Met een snoer c.q. koord door de gehele loop wordt ook die mogelijkheid afgedekt.

Het bestuur verzoekt u dan ook gehoor te geven aan deze veiligheidsmaatregel.