Introductie training / interne competitie MP

Geachte schutters,
Binnen SVDR zal er ook dit jaar weer gelegenheid zijn training te krijgen en/of een interne wedstrijd Militair Pistool te verschieten die, indien gewenst (voorwaarde voor deelname aan de interne competitie is het verschieten van minstens 8 wedstrijden), meetelt voor de interne competitie MP. De insteek is om bij een trainingssessie het eerste uur de ervaren/gevorderde schutters tijd te geven om deel te nemen, de beginnende schutters zullen het volgende uur kunnen schieten. Wij raden de beginnende schutters natuurlijk wel aan al eerder te komen zodat ze al kunnen zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat, mocht het allemaal nieuw voor ze zijn. Deelname is Euro 2,- per deelnemer per dag. De begeleiding zal verzorgd worden door de leden van de MP-commissie: Marco Kaspers, Marc Koolhof, Edwin Kors en Frank Schobben. Wilt u zeker zijn van deelname, dan kunt u zich inschrijven op de lijsten die t.z.t. op de interne communicatieborden worden opgehangen, of via een email aan mp@sv-driebergen.nl. Ook kunt u de gok wagen dat het niet druk is en op de dag zelf ter plekke aanmelden en inschrijven. Vergeet in ieder geval niet kenbaar te maken in welke categorie u deel wenst te nemen, want anders dan u voorheen gewend was, willen wij ook de beginnende KKP/KKR-schutter de gelegenheid geven zich bekend te maken met en te bekwamen in deze discipline. In navolging van de discipline Service Pistool zullen wij dan ook voorzien in de verkleinde, 60%, MP-schijven. Voorwaarden voor deelname als KKP/KKR-schutter:
– u heeft de interne opleiding doorlopen en bent door de trainers vrijgegeven voor zelfstandig schieten;
– u beschikt (al dan niet een verenigingswapen) over een KKP/KKR waarbij 6 patronen in het magazijn of trommel kunnen.
Wellicht ten overvloede, maar het faciliteren van KKP/KKR is uiteraard alleen een interne aangelegenheid voor schutters van SVDR, u kunt buiten de deur natuurlijk alleen als GKP/GKR-schutter deelnemen aan MP-wedstrijden.
Naast de gebruikelijke zaterdagen zijn we ook bezig het rooster dusdanig uit te breiden dat de schutters ook op woensdagen en vrijdagen de mogelijkheid hebben om mee te doen aan de interne competitie MP. U kunt de agenda op de website raadplegen voor het meest actuele rooster, zie https://sv-driebergen.nl/agenda/.
Wij hopen mede t.g.v. deze vernieuwde opzet op uw aanwezigheid, bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de MP-commissie.
De MP-commissie.