Informatie over de interne competitie precisie geweer

Groot en Klein Kaliber 100m.
Henk van Bemmel, Herman en Myrna Dekker willen graag een interne wedstrijd opzetten voor 100 meter precisie schutters. Voor verlofhouders geldt namelijk met ingang van dit jaar dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen, binnen of buiten de vereniging. Gecertificeerde verenigingen moeten in het nieuwe stelsel erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, jaarlijks deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetities, (minimaal 5 interne wedstrijden) of buiten de vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden (minimaal 3 ranking wedstrijden).
De interne clubcompetitie dient een door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines te zijn, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer deelnemen.
De opzet van de competitie is grofweg als volgt:

 1. Deelname mogelijk voor 100 meter precisieschutters.
 2. Hierbij wordt liggend geschoten met behulp van een tweepoot als ondersteuning en een richtkijker als richtmiddel.
 3. 25 schoten tellend voor de wedstrijd + onbeperkte proefschoten.
 4. Kaarten moeten worden ingeleverd bij het wedstrijd comité
 5. Er mag één wedstrijd per dag worden verschoten.
 6. Tijdsduur per wedstrijd 30 minuten, inclusief proefschoten
 7. Het bestuur zal aan het eind van het jaar controleren of je de benodigde aantal wedstrijden hebt geschoten.

Als je aan deze wedstrijden mee wilt doen, dan kun je je intekenen op de lijst op het prikbord, hier vind je ook het wedstrijdreglement. De gegevens zullen dan in de ordner worden aangepast
Uiteraard is het meedoen belangrijker dan het winnen, maar gaan we de competitieve strijd zeker niet uit de weg.
Wanneer deelgenomen wordt aan minimaal 8 van de 10 ingeplande wedstrijden maakt men kans tot winnaar uitgeroepen te worden van de interne competitie precisie geweer.
 
Om de interne wedstrijden mogelijk te maken vragen wij €5,– inschrijfgeld.
Verplichte eigen bijdrage wedstrijdkaart Breda: €1,– per kaart
Voorlopig overzicht wedstrijden: 27-feb, 27-mrt, 24-apr, 29-mei, 26-jun, 28-aug, 25-sep, 30-okt, 27-nov en 18-dec.
Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust.
 
Alle wedstrijden worden verschoten op de 100 meter PG schijf, de “Breda” schijf. Deze schijf heeft vijf visuelen. Dit dienen de officiële schijven te zijn, geen kopieën of scans.
Hierna volgt een overzicht van de door de KNSA opgestelde eisen die gesteld worden aan de discipline 100 meter Precisieschieten.
Wapen

 1. Trekker druk is vrij mits deze veilig is.
 2. Mondingsrem toegestaan, mits deze geen overmatige overlast geeft aan de medeschutters.
 3. Aanpassingen aan geweer zijn toegestaan mits deze geen andere regels overtreden en veilig zijn.
 4. De loopmonding dient voorbij de kolf te steken. Het enige wat zich vóór de monding mag bevinden is een mondingsrem of vlamdemper welke veilig aan de loop zit gemonteerd.

Richtmiddelen

 1. Vergrotende richtkijker, vergroting vrij naar keuze, verlicht richtkruis is toegestaan.
 2. Vergroting van 10x of hoger is aanbevolen (maar niet verplicht) i.v.m. de grootte en contrast van de schijf; 6cm per visueel, grijze ringen.
 3. Geen licht-emitterende hulpmiddelen.
 4. Geen red-dot, holografische of andere richtmiddelen zonder vergrotende werking. Dit i.v.m. het niet zichtbaar zijn van de schijf.

Ondersteuning

 1. Gebruik van tweepoot óf schietriem is toegestaan. Niet beide tegelijk.
 2. Een tweepoot dient makkelijk opklapbaar en inschuifbaar te zijn. Tevens dient er geen verband te zitten tussen de twee poten en dient de tweepoot niet permanent deel uit te maken van het geweer, of middels gereedschap te moeten worden verwijderd.
 3. Ondersteuning aan de achterkant van het geweer mag enkel met de blote hand. Geen enkel ander hulpmiddel aan hand of kolf is toegestaan en de kolf dient geen contact met de grond te maken.
 4. Handschoenen, zandzakken, opgerolde matten of andere hulpmiddelen, alsmede hulpmiddel die zijn gemonteerd aan de kolf zijn niet toegestaan als ondersteuning.
 5. Mits een mono-pod vast deel uitmaakt van de originele kolf dan dient deze volledig ingetrokken te zijn en verzegeld door de wedstrijdleiding/keuring. Mono-pods die niet geïntegreerd zitten in de kolf dienen volledig verwijderd te worden.

Accessoires / Hulpmiddelen
Accessoires die zijn toegestaan. BV:
A.   Flimmerband
B.   Baankijker
C.   Timer (mits deze geen geluid maakt)
D.   Schietbril
E.    Zonnekap voor richtkijker (mits deze niet voorbij de loopmonding steekt)
Een schietmat is toegestaan. Afmeting vrij mits deze geen hinder vormt voor andere schutters en binnen het schietpunt past.
Spelregels
Afstand:         100 m
Schoten:          25 tellend + onbeperkte proefschoten
Tijd:                30 minuten, inclusief proefschoten
Schijf:              Wedstrijd schijf “Breda” (40x60cm) met 30 visuelen waarvan 5 proef. Één schot per visueel.
Score

 1. Maximaal 250 punten
 2. 8 mm schotmaat voor alle kalibers
 3. Een mouche waardering wordt gegeven indien de 8mm schotmaat volledig binnen de buitendiameter van de 10 ring valt.

Geweer

 1. Grendelgeweren** met centraal vuur nitro kalibers t/m 8 mm.
 2. Max gewicht inclusief richtmiddelen en accessoires is 10kg.

** Per seizoen 2015 zijn Semi-automatische wapens samengevoegd bij de grendelwapens door te weinig animo om daarvoor afzonderlijke wedstrijden te organiseren. Deze wapens mogen derhalve aan de 10 kg regel voldoen. Let hierbij wel op dat als er ooit weer animo komt voor een Semi klasse(15-20 schutters), dat de oude norm van 8.25 kg van kracht blijft voor deze klasse. Vooralsnog is er dus nog maar één enkele categorie voor wapens, zowel grendel als semi.
Klassen
H-Klasse bij een gemiddelde van 235.0 of hoger in het voorgaande seizoen.
A-klasse bij een gemiddelde van 215.0 of hoger in het voorgaande seizoen.
B-klasse bij een gemiddelde lager dan 215.0 in het voorgaande seizoen.