Deelnemers opleiding basistrainer geslaagd!

Alle vijf geslaagd!
Afgelopen maanden vond op onze vereniging de KNSA opleiding basistrainer geweer en pistool plaats.  Maar liefst vijf leden van onze vereniging namen hieraan deel. In totaal waren er 14 deelnemers, veel van verenigingen uit de omgeving (o.a. Amerongen en Baarn) maar zelfs ook een deelnemer uit Oude Pekela.
De opleiding bestond uit 6 lesdagen die allen plaatsvonden in ons mooie verenigingsgebouw, daarnaast heeft iedere deelnemer onder begeleiding van een praktijkbegeleider nog minimaal 6 praktijklessen moeten volgen. Ook hebben zij een evenement moeten begeleiden en een les proeve van schietveiligheid moeten doen en een portfolio moeten maken. Dit alles met het doel: het behalen van het diploma basistrainer geweer en pistool. Met dit diploma op zak mag men nieuwe, beginnende schutters les geven in de basistechnieken van het geweer en pistoolschieten.
Afgelopen zaterdag 30 januari werd de opleiding afgesloten met een zogenaamde proeve van bekwaamheid.  Waarbij elke deelnemer met behulp van een leerling een les moest uitvoeren. Er waren drie examinatoren beschikbaar zodat steeds drie deelnemers tegelijkertijd hun proeve van bekwaamheid konden afleggen.
Om tien uur werd gestart en was het voor iedereen wachten tot hij of zij aan de beurt was.   Naar mate de tijd verstreek werd het wachten toch wel moeilijk voor diegenen die nog niet geweest waren. Er werd veelvuldig naar toilet en buiten(om te roken) gelopen. Ondertussen waren de vijf leerlingen erg druk, bij iedere deelnemer werd een leerling opgeroepen. Er was zelfs een leerling die vijf keer gevraagd is.
Rond half drie dan eindelijk de mededeling door docent Jan de Jong:  Iedereen is geslaagd!
Geslaagden van onze vereniging zijn:  Arjen Biesma, Willem Knoop, Gert de Ridder, Laura Vonk-ten Haaft en Cinus Woering.  Allen ontvingen uit handen van Nico Storm namens het Bestuur van Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg een mooie bos bloemen!
20160130_143459